SRC 4 BELGESİ

Yüklü taşıt kullanan sürücülerin bu belgeyi alabilmeleri için öncelikle kullandıkları araca uygun ehliyet sahibi olmaları gerekmektedir. 25 Şubat 2003 tarihinden önce gerekli ehliyet sınıfına ait sürücü ehliyetlerini almış olanlar herhangi bir kurs almadan ve sınava tabi tutulmadan belgelerini hazırlayıp src4 belgesi almak için başvurabilirler.

 

25 Şubat 2003 tarihinden sonra ehliyet sahibi olan sürücüler ise öncelikle 36 saatten oluşan eğitimi almak zorundadırlar. Bu 36 saat içerisinde sürücüye; trafik kuralları, cezaları, araç bilgisi ve ekonomik araç kullanımı, davranış psikolojisi, harita okuma bilgisi, çalışma ve dinlenme süreleri, güvenli sürüş teknikleri, yasal sorumluluklar ve sigorta, trafik kazalarının önlenmesi, güzergah ve geçiş belgeleri, iletişim teknolojileri, ilkyardım, tehlikeli madde taşımacılığı ve ulaştırma mevzuatı dersleri verilmektedir. Kurs süresince devamlılık zorunludur ve kursu aldıktan sonra sınava tabi tutulan sürücü başarılı olduğu takdirde SRC 4 belgesi alabilir. Ancak başarılı olamazsa 4 kez sınav hakkı var. 4’ünde de başarı sağlayamaz ise eğitimi baştan almak zorundadır

 

SRC 4 belgesi kurslarının TC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir eğitim kurumu olması gerekmektedir. Aksi takdirde aldığınız belgenin herhangi bir geçerliliği olmayacaktır. CANBEY SRC KURSU bakanlık tarafından SRC 4 belgesi için yetkilendirilmiş bir eğitim kurumudur.