Soru 1
Tozlu bir atmosferde çalışırken aşağıdaki koruyuculardan hangisi kullanılmalıdır ?
Soru 2

Başlangıç ve bitiş noktaları arasında güzergâhların belirlenmesi sürecinde sipariş, araç, iklim, iş gücü, kapasite, hız, maliyet, zaman vb. bilgilere göre güzergâh ve zaman planlaması nasıl yapılır?

Soru 3

" P175 /  65 R 14 82 T " 

Yukarıdaki gibi lastik üzerinde yazan tanıtıcı yazıda altı çizili olan ibare lastiğin hangi kısmının ölçüsüdür?

Soru 4
Aşağıdakilerden hangizi zayi kelimesinin karşılığıdır?
Soru 5

Gece güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır ?

Soru 6

Araçtaki aynaların önemi nedir?

Soru 7
Motorlu araçlarda viraj içinde gerektiğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri ne olur?
Soru 8

Aracı yorgun ve uykusuz kullanan bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelmez?

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi sürüş için araçta yapılacak hazırlıklardan değildir?
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu'nun kapsamı içerisinde yer alır?
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu'nun kapsamı dışındadır?
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu'nun kapsamı dışındadır?
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu'nun kapsamı dışındadır?
Soru 14
Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre sücüsüsü dâhil oturma yeri on yediyi aşmayan taşıtlara ne ad verilir?
Soru 15
Yolcu ve eşyanın bindirme, indirme, yükleme, boşaltma noktalarının taşıtın kayıtlı olduğu ülkelerin dışındaki ülkeler arasında yapıldığı taşımalara ne ad verilir?
Soru 16
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan değildir?
Soru 17
Karayolu Taşıma Kanununa göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru 18

Uyuşturucu ve keyif verici maddeler alarak araç kullandıkları tespit edilenler için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? 

Soru 19

Aşağıdaki hallerin hangisinde sürücü trafikten men edilir?

Soru 20

Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar bir yolda otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?

Soru 22

Doğru bir iletişim için ne yapmak gerekir?

Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüş kurallarına uyan bir sürücünün sergileyeceği tutum ve davranışlardan değildir?
Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine vediği zararlardan biri değildir?

Soru 25

Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya doner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönemsi için bekleyememesi bu sürücünün hangi değere sahip olmadığını gösterir?

Soru 26

Araç takip sistemlerini uygulayabilmek için aşağıdakilerden hangisini kullanmak gerekli değildir?

Soru 27

Vücut duruşu, jestler, mimikler, yüz ifadeleri ve göz hareketlerinden oluşan zihinsel ve fiziksel faaliyetlerle desteklenen ve sözel olmayan iletişim şekli hangisidir?

Soru 28

Kaçakçılık ile iştigal etmek amacıyla iki veya daha fazla kimsenin önceden anlaşarak birleşmelerine ne denir?

Soru 29
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre eşyayı, sahte belge kullanmak suretiyle gümrük vergilerini kısmen veya tamamen ödenmeksizin Türkiye'ye ithal eden kişiye verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 30

Sigortacılar, hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgelri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, tazminatı kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

Soru 31

Gümrük ve diğer formaliteler için gerekli teminatlarla ilgili eksik ve hatalı bilgiden sorumlu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 32

Omurga yaralanması olan kazazede uygun şekilde taşınmazsa hangisi meydana gelir?

Soru 33
Kazazede konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eli ile boğazını tutuyorsa bunun nedeni nedir?
Soru 34

Aşağıdaki tertibatın hangisi koruma amaçlı değildir?

Soru 35

Bir kavşakta trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik cihazı da bulunuyorsa sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?

Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli bir haritadır?

Soru 37

Virajlarda tekerleklerin farklı hızlarda dönmesine izin veren güç aktarma elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 38

Aşağıdaki jestlerden hangisi savunma duygusunu ifade eder?

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi, gürültünün insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir?