Soru 1

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemlere ne denir?

Soru 2
İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi aracın dışının fiziksel kontrolleri arasında yer almaz?
Soru 3

" P 295 / 82 R 22,5 " 

Yukarıdaki gibi lastik üzerinde yazan tanıtıcı yazıda altı çizili ibare lastiğin hangi kısmının ölçüsüdür?

Soru 4
Yolcuyu araca alma işlemi bittikten sonra araç perondan hareket etmeden önce ne yapılması gerekir?
Soru 5
Hızı 90 km/s olan bir aracın, kuru havada be yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 6
Aracın su dolu bir çukura derin bir çukura girmesi nedeniyle, fren balatalarının ıslanması halinde frenin tutunma özelliğinin azaldığı durumlarda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Soru 7
Araç kızaklama halindeyken sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
Soru 8
Motorlu araçlarda olası bir kazada araçtan fırlamayı veya ölümcül bir yaralanmayı önleyen faktör hangisidir?
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi aracı, güvenli hızda kullanmayı tarif eder?
Soru 10
" Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur." Buna rağmen hangi yolcular bilet almadan yolculuk edebilir?
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?
Soru 12
Yetki belgesi sahipleri, hangi süreler içerisinde sürücülerin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadır?
Soru 13

Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgelerinin geçerlilik süresince kara yolu taşımacılık faaliyetlerinin icrası ile ilglili Yönetmelik kuralalrına uyarak mesleki saygınlığa sahip olmaları gerekmektedir.

Yukarıdaki bilgiye göre yetki belgesi sahipleri aşağıdakilerden hangisine uymak zorunda değildir?

Soru 14
Karayolu Taşıma Kanununun amaçları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Karayolalrı Taşıma Kanunu kapsamında değildir?
Soru 16
Ticari araç kullanan taşıt sürücüleri aşağıdaki belgelerden hangisi olmadan araç kullanabilir?
Soru 17

Motorlu taşıtların kara yolu uygunluk belgesini onaylayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında, asli kusurlu olan sürücülere aşağıdaki cezalardan hangisi verilir? 

Soru 19

" Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır. " 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

Soru 20

Karayolları Trafik Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığının görevi değildir?

Soru 21

Karayolları Trafik Kanununa göre, aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafik ile ilgili görev ve yetkisi yoktur?

Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi sürücü davranışlarını etkileyen insan faktörlerinden değildir?

Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi bireylararası ilişkilerden kaynaklanan sorunların sebeplerinden biri değildir?

Soru 24
Müşteri ilişkilerinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?

Soru 27

Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?

Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi iletişimi en iyi tanımlar?

Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden biri değildir?

Soru 30

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yapıalcak kontollü teslimat işlemlerini aşağıdaki kurumlardan hangisi yürütemez?

Soru 31

Hasar oluştuğunda yapılan ödemeler hangi prensip çerçevesinde yer alır?

Soru 32

Düzenlenen poliçeye, geçerlilik süresi içerisinde yeni bir şart eklenmesi durumunda hangi belge düzenlenir?

Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amacı değildir?

Soru 34

Kazazedenin solunumu nasıl kontrol edilir?

Soru 35

Aracın sigortalarından biri atmış ise ne yapılır?

Soru 36

Araç için gerekli elektriği üreten sistemin adı nedir?

Soru 37

Araç kullanırken yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 38

Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?

Soru 39

Aşağıdaki sorulardan hangisi kendini geliştirme çabası içinde olan birisinin soracağı sorulardan biri değildir?

Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi problem çözme süreçlerinden biri değildir?