Soru 1
Kaçak eşya, her türlü silah, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin bulunduğundan şüphe edilen her türlü kap, ambalaj, veya taşımaya yarayan diğer araçlar ile kişilerin üzerlerinde yapılacak arama ve el koymalar, hangi kanun uyarınca yerine getirilir?
Soru 2
İlk kez işlenen kaçakçılık suçıunda uygulanan yaptırım türü hangisisdir?
Soru 3

İletişimi en iyi tanımlayan ifade aşaıdakilerden hangisidir?

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amacı değildir?

Soru 5

Kazazedenin solunumu nasıl kontrol edilir?

Soru 6
Kornanın aşağıdaki hallerden hangisinde kullanılması zorunludur?
Soru 7
Seyir halindeki sürücülerin aşağıdaki cihazlardan hangisini kullanmaları yasaktır?
Soru 8

Araç kornalarının kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 9
Gündüz araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur?
Soru 10
Araç kullanırken aşağıdaki davranışlardan hangisinin yapılması suça neden olur?
Soru 11
Geçiş ücretlerini tespit etmeye, artırmaya, indirim yapmaya veta tamamen kaldırmaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
Soru 12
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yurt içi taşımalarda, eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini gösteren gönderenin beyanına dayanan belge aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 13
Önceden planlanmış iş, gezi, toplantı, tören ve benzeri amaçla bir araya gelen ve bu amaçla gerçekleşecek seyahatin başlangıcından bitimine kadar birlikte hareket eden, taşıttaki şoför ve yardımcı personel haricindeki yolcu topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 14

Hangi tip araçalrda akü takviyesi tavsiye edilmez?

Soru 15

Motor çalışır durumdayken gösterge panelinde akü resimli ikaz lambasının yanması ne anlama gelmektedir?

Soru 16
Gündüzleri, çekilen ve çeken araç arasındaki açıklık 2,5 metreden fazla ise bağlantının orta kısmına aşağıdakilerden hangisi asılmalıdır?
Soru 17
Aşağıdakileran hangisinin çok şeritli yolarda geçme ve dönme dışında en sağ şeritten gitme zorunluluğu vardır?
Soru 18

Organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan gerginlik durumuna ne ad verilir?

Soru 19

Aşağıdaki davranışlardan hangisi sürücü davranış modeli bileşenlerinden değildir?

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi trafikteki temel değerlerden değildir?
Soru 22

Araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin kullanım alanlarından biri değildir?

Soru 24

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 25

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yurt içi yolcu taşımacılığı yapanların alması gereken belge türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 26

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında e-Devlet üzerinden düzenlenen; yetki belgesi, taşıt belgesi, taşıt kartı, şube listesi, acente listesi, hat çizelgesi, zaman ve ücret tarifesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi yangının çıkış nedenlerinden değildir?
Soru 28

Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta ne yapılır?

Soru 29
Aşağıdakilerdan hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden biri değildir?
Soru 30
Karayolu Taşıma Kanununa göre zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortasına ilişkin sigorta genel şartları, aşağıda verilen hangi bakanlık tarafından onaylanır?
Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanununun kapsamındaki faaliyetlerden değildir?

Soru 32

" K türü yetki belgesi " ile aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?

Soru 33

Belirli bir eğitimle kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş şeye ne denir?

Soru 34

Yağmurlu hava şartları için hangisi söylenir?

Soru 35

Hizmet sözleşmesinin karşı tarafa herhangi bir bildirimde bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 36

Aşağıdakılerden hangisi araçta bulundurulması zorunlu belgelerden değildir?

Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenlerinden değildir?

Soru 38

" DOT DB9Z 747R 4818 " 

Yukarıdaki gibi lastik üzerinde yazan tanıtıcı yazıda altı çizgili olan ibare, lastiğin hangi özelliğini belirtir?

Soru 39

Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir?