Soru 1
Sigorta sözleşmesinin sigorta mevzuatında geçerli olan adı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 2
Yolda yapılması uygun olmayan sürücü davranışları “sapkın sürücü” davranışı olarak isimlendirilir. Aşağıdakilerden hangisi sapkın sürücü davranışı değildir?
Soru 3

Grup içi iletişime uymayan kavramı seçiniz?

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi kazalarda sürücü ve yolcuları korumak amacıyla geliştirilen sistemlerden değildir?
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerinden değildir?
Soru 6
Alternatörün ürettiği elektriğin volt ve akımını ayarlayan şarj sisteminin parçasının adı nedir?
Soru 7
Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde ÜÇÜNCÜ DEFA 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır?
Soru 8
Araç takip sistemlerinde kullanılan GPS ne işe yarar?
Soru 9
Lastik üzerinde yer alan (P 175/65 R 14 82 T)  tanıtıcı yazıda altı çizili alan lastiğin hangi kısmının ölçüsü ile ilgili bilgidir?
Soru 10
Uluslararası yolcu taşımak için aşağıdaki mesleki yeterlilik belgelerinden hangisine sahip olunması gerekir?
Soru 11
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi Taşıt Kartı üzerinde yer alması zorunlu olan bilgilerden değildir?
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sabırlı bir sürücünün özelliklerindendir?

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücudun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?
Soru 14
Tarifesiz olarak otobüsle yolcu taşımacılığı ile ilgili olarak hangisi doğrudur?
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Taşıma Kanunu kapsamında değildir?
Soru 16
Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde ALKOLLÜ içki aldığı İKİNCİ defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır?
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?
Soru 18

Ticari araçların teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kafa içi yaralanmasının belirtilerindendir?

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü etkileyen faktörlerden sayılmaz?

Soru 21

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi düşük motivasyon ifadesidir?

Soru 22
Hızı 80 Km/h olan bir aracın, kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 23

Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere SAHİP OLUNMADIĞINI gösterir?

Soru 24

Hangisi araçlarda kullanılan koltuk çeşidi değildir?

Soru 25

Akümülatörün eksi(-) ve artı(+) kutupları arasındaki fark nedir?

Soru 26

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlara Ceza Muhakemesi Kanununa göre hangi işlem uygulanır?

Soru 27

Trafik Sigortası hangi hallerde teminat dışında kalır?

Soru 28

Ülkemizde en çok ölümle sonuçlanan kaza çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 29

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli suç kapsamındadır?

Soru 30

Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?

Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 32

Şoförler iş organizasyonun da fiziksel kontroller den biri olan Mekanik ve elektronik kontrolleri yaparken nelere dikkat etmez ?

Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi muavinin görevlerindendir?

Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı dışındadır?

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

Soru 36

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 37

Belediye sınırları dâhilinde ticari amaçlı yolcu taşınması için hangi kurumdan / kuruluştan izin veya ruhsat alınması zorunludur?

Soru 38

Toplum içinde var olan ve uyulması gereken incelik ve saygı kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 39

Araçta, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

Soru 40

Yetki belgesi sahipleri, en az kaç ceza puanı alan şoförlerinin eğitilmesi ve kendi iç denetimleri yönünden gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler?