Soru 1
Daha İyi bir görünme sağlanması İçin hızlı yol kesimlerinde gündüzleri ve güneşli havalarda hangi farlar yakılmalıdır?
Soru 2
Yolcu taşımalarında; A1 ve A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaç yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir?
Soru 3
Baş yaralanmalarında kulak veya burundan kan geliyorsa sebebi ne olabilir?
Soru 4
Hangisi başarılı ve etkili iletişimin temel öğeleri arasında yer almaz?
Soru 5
Dijital göstergeli bir araca, aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
Soru 6

Sigorta poliçesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 7
“Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır." Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?
Soru 8
Aracınızın Ön lastiği patlarsa ne olur?
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde suç teşkll eder?
Soru 10
Sürücüler için otoyolların uyku getiren en tehlikeli bölümleri nerelerdir?
Soru 11
Omurga hasarı olduğu bilinen bir hasta taşımak gerektiğinde nasıl taşınmalıdır?
Soru 12
İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi belge kontrolü işleri arasında yer almaz?
Soru 13
Aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekil, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 14
Tarifesiz olarak otobüsle yolcu taşımacılığı ile ilgili olarak hangisi doğrudur?
Soru 15
Trafik sigortası ile kasko sigortası arasındaki farkları gösteren aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Soru 16
Yurt içi ve uluslararası taşımalarda, yolcunun kaç kilogram ücretsiz bagaj hakkı vardır?
Soru 17
Hangisi turist-şoför ilişkilerinde temel prensiplerden değildir?
Soru 18
Araç takip sistemleri, aşağıdaki sistemlerin hangisinde kullanılır?
Soru 19
Fren pedalına basıldığında fren lambalarından biri yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Soru 20
Araçlardaki güvenli bir fren sisteminden beklenenler nelerdir?
Soru 21
Göz temasından kaçınma, aşağıdaki duygulardan hangisinin belirtisidir?
Soru 22

Araçların kara yolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan dingil ağırlığına ne ad verilir?

Soru 23
Seyahat acenteleri mevzuatına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?
Soru 24
Türkiye’nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dâhil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten kısa bir süreyi kapsayan ticarî faaliyet, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 25

Turistlerin algılama biçimlerini etkileyen unsur hangisidir?

Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi, takibi yapılan araçların izlenme yöntemlerinden biridir?
Soru 27
Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen kara yoluna ne denir?
Soru 28

Lastiklerin hava basınçları, hangi sıklıkta kontrol edilmelidir?

Soru 29
Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıdır?
Soru 30
Boğulmuş motoru çalıştırmak için aşağıdakilerden hangisine sonuna kadar basılarak marş yapılır?
Soru 31
İş kazası ve meslek hastalıklarının tanımı, hangi kanunda yapılmıştır?
Soru 32

Rentek manevrası nedir?

Soru 33
Özel kanunları gereğince, vergiden tamamen veya kısmen muaf olarak ithal olunan eşyayı ithal amacı dışında kullanmak, satmak veya bilerek satın almak fiili, aşağıdaki suçlardan hangisinin kapsamına girer?
Soru 34

Turist taşıma aracında aşağıdaki niteliklerden hangisi aranmaz?

Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?
Soru 36
Hangisi dışsal stres nedenlerinden biri değildir?
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi, sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçler arasında yer almaz?
Soru 38
Kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
Soru 39
Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu hız sınırlarını; % 30'dan fazla aşan sürücülere aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
Soru 40

Virajlara girildiğinde üzerinde yük azalan tekerleklerin yol ile teması nasıldır?

Soru 41
Ulusal mevzuatımızda, taşıma sözleşmeleri hangi kanunda düzenlenmiştir?
Soru 42
Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu'na göre taşımacının yükümlülüğü değildir?
Soru 44

Ülkemizdeki TIR ve ATA Karnesi uygulamaları hususunda “Kefil Kuruluş" sıfatıyla kim görevlendirilmiştir?

Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu'nun kapsamı içerisinde yer alır?
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi araca eşya yükleme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
Soru 47
Ticari araç sürücüsü yüklediği yük ile ilgili olarak düzenlenen sevk mektubunda aşağıdakilerden hangisinin yer aldığını iş öncesi kontrol eder?
Soru 48

Karayolu faşıma Yönetmeliği’ne göre eşya ve kargo taşımaları İla İlgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 49
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacının sorumluluğuna İlişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?