Soru 1
Sağlığa zararlı gazlı bir ortamda hangi maske kullanılır?
Soru 2

İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi “belge kontrolü” işleri arasında yer almaz?

Soru 3

Lastik havalarının normalden az olması aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

Soru 4

Yolcuya ait bagaj kaç kiloya kadar ücretsiz taşınabilir ?

Soru 5

Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

Soru 6
Ağır tonajlı taşıtların hafif tonajlı taşıtlara göre durma mesafeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücu­dun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?
Soru 8
Yan aynalardan en iyi yararlanmayı sağlamak için aynalar kaç dereceye ayarlanmalıdır?
Soru 9
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre; taşıt sahipleri ile yetki belgesi sahipleri arasında sözleşmeli taşıtlar için yapılacak olan sözleşmelerin asgari tutarları aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
Soru 10
Karayolu Taşıt Yönetmeliği' ne göre yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar bu durumu kaç gün içinde bakanlığa bildirmek zorundadır?
Soru 11
Yan rüzgârların aracın yön değiştirmesine etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket etmelidir?
Soru 12
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgesi sahiplerinin , yurt içi eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre gönderen tarafından düzenlenmiş sevk irsaliyesini nerede bulundurmaları zorunludur?
Soru 13
Yetki belgesi sahipleri, hangi süreler içerisinde sürücülerin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadırlar?
Soru 14

Taşımacılar kaç aylık süre ile şoförlerinin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadırlar?

Soru 15

Taşımacılar yılda kaç defa şoförlerinin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadırlar?

Soru 16
Karayolu taşımacılık yönetmeliği kapsamındaki taşımacılıkla ilgili faaliyetlerin yapılabilmesi için, alınması zorunlu olan belgenin adı nedir?
Soru 17
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisinin denetim ile ilgili görevi yoktur?
Soru 18

Otobüs, Minibüs, Kamyon, kamyonet, çekici ve römorklarının teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 19

Devamlı yol çizgisi aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 20
Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?
Soru 21
Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi B tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi strese neden olan faktörlerden bir tanesi değildir?
Soru 24
Dinleyebilmek için aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?
Soru 27
Sürücünün sicil bilgileri, iş deneyimi, sağlık ve eğitim durumu, sürücü belgesi uygunluğu, sürücü kariyer planlaması, sürücü eğitimi ve gerekli sertifikaların tedariki, sürücü harcırahlarının tespiti ve güzergah avanslarının belirlenmesi gibi bileşenler aşağıdakilerden hangisinin temel bileşenleridir?
Soru 28
Turizm bölgelerini gösteren trafik levhaları hangi renktedir?
Soru 29
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılacak “kontrollü teslimat” işlemlerini aşağıdaki kurumlardan hangisi yürütemez?
Soru 30
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek kaçakçılığa yardım edenlere aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?
Soru 31
Düzenlenen poliçeye, geçerlilik süresi içerisinde yeni bir şart eklenmesi durumunda hangi belge düzenlenir?
Soru 32
Herhangi bir riske ilişkin olarak sigortacının vermiş olduğu teminata karşılık ödenen ücrete ne ad verilir?
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi atardamar (arter) kanamasının özelliklerindendir?
Soru 34
Dış kalp masajı uygulaması aşağıdakilerden hangisine yapılmalıdır ?
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt sarfiyatına sebep olur?
Soru 37

Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 38
Araçlarda arka camın rezistanslı (ısıtıcılı) olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 39
Aracın el freni teli kopmuş ise aşağidakilerden hangisi olur?
Soru 40
Bir meslekte, o mesleğin gereklerini yapmak için bilinmesi gerekenlere yenilik ve değişen bilgi ve becerileri katarak konusunda uzmanlaşmaya ne denir?