Soru 1

En etkin yavaşlama nasıl yapılır?

Soru 2

Ticari araç sürücüsü aracı sefere hazırlarken aşağıdaki “iş öncesi hazırlık aşamalarından” hangisini yapmak zorunda değildir?

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi motorun yağ eksiltmesinin nedenlerinden biridir?
Soru 4
Hangi cins motorlu araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması zorunlu değildir?
Soru 5
TIR sözleşmesi ile saptanan TIR rejimi altında eşyaların bir hareket noktasındaki gümrük idaresinden bir varış noktasındaki gümrük idaresine taşınmasını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
Soru 6
Gece yolculuğunda iyi bir görüş için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Soru 7
Lastik havalarının normalden fazla olması aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?
Soru 8
Akü başka bir aküyle takviye yapılacak ise her iki akünün de voltajı nasıl olmalıdır?
Soru 9

Karda, hangi tür lastik daha fazla tutunma sağlar?

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi yük bilgilerinin (ağırlığı, kap adedi ve özelliklerinin) yer aldığı evraktır?
Soru 11
İlk yardımda solunumun durduğu nasıl anlaşılır?
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinin amacı değildir?

Soru 13
Başa alınan darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru 14

Motorlara en çok zarar veren şey aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15
Karayolu Taşımacılık Kanunu' nun ve Yönetmeliğinin amacı hangsi olamaz?
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi sola dönüşlerde sürücüler tarafından yapılması gereken hareketlerden biridir?
Soru 17
Kendi işini kurmak amacı ile harekete geçen girişimci aşağıdakilerden hangisini yapar?
Soru 18
Virajın açısını yumuşatmak için aşağıdaki hareketlerden hangisini yapmamız gerekir?
Soru 19
Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine sahip olan sürücüler kaza yapmada daha yüksek risk taşır?
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi taşımacının hukuki sorumluluğu kapsamında değildir?
Soru 21

Çalınmış olan aracın bulunması için ilgili makamlarca yapılacak araştırmalar kaç gün içinde sonuç vermediği takdirde sigortalı, ilgili makamlara başvurduğunu belgelemek suretiyle durumu sigortacıya bildirir ve aracın çalınma günündeki değeri ödenir?

Soru 22
Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren, yetki belgesinden ayrı, yetki belgesinin eki olarak düzenlenen belgeye ne ad verilir?
Soru 23
Karayolu Taşıma Yönetmeliği' ne göre;şoförler hangi belgeyi almak zorundadır?
Soru 24

Sadece yurtiçinde büyükbaş hayvan taşımacılığı yapan bir aracı kullanan şoförün alması gereken mesleki yeterlilik belgesi hangisidir?

Soru 25

Hangisi Karayolu Taşıma Kanunu' nun kapsamı dışındadır?

Soru 26
Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay yüzde kaç oranında faiz uygulanır?
Soru 27
Yürürlükteki hükümler uyarınca ithalatta ve/veya ihracatta eşyaya uygulanan ithalat ve/veya ihracat gümrük vergilerinin tümünü aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
Soru 28
Gece, öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak gerekir ?
Soru 29

Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir?

Soru 30
Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir ?
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerden birisidir?
Soru 32
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi sahibine verilen uyarmaların kaldırılmadığı taktirde sayısı kaça ulaşıncaya kadar yetki belgesinin faaliyeti geçici olarak durdurulur?
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi ara yönlerden biridir?
Soru 34
Motordaki yağın basıncını göstergesine ileten parça aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi “araç takip sistemlerinin” faydalarındandır?
Soru 36
Motorlu taşıtların kara yolu uygunluk belgesini onaylayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 37
Öfke duygusunun kontrol edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi etkili bir yöntem değildir?
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi kişinin strese girmesine yol açan faktörlerden biri olabilir?
Soru 39
Malların kara yolu ile uluslararası nakliyatına ilişkin kuralları hangi sözleşme düzenlemiştir?
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi ‘’Nakliyeciler açısından ‘’ TIR sisteminin avantajlarından biri değildir?
Soru 41

Uluslararası eşya-kargo taşımak için aşağıdaki mesleki yeterlilik belgelerinden hangisine sahip olunması gerekir?

Soru 42
Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi ana yönlerden biridir?
Soru 44
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılacak “kontrollü teslimat” işlemleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülmez?
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi birinci derecede nakil önceliği taşıyanlardan biri değildir?
Soru 46
Araç kızaklama halindeyken sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
Soru 47
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' na göre "genel düzenleyici idari işlemlerle ithali yasaklanan eşyayı ithal eden kişiye" veriecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 48

Belirli bir prim karşılığında gerçekleşmesi olası bir riske karşı sigorta sözleşmesi şartları çerçevesinde güvence veren, tazminat ödemesi taahhüdünde bulunan şirketlere ne denilmektedir?

Soru 49
Motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme olanağı sağlayan güç aktarma organı hangisidir?
Soru 50
Gümrük idaresince düzenlenen karayolu taşıt onay belgelerinin nüshaları nerelerde bulundurulmaz/gönderilmez?
Soru 51
İki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesiyle oluşan ortak alana aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 52
Aşağıdakilerden hangisi "Otomobil ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek veya tüzel kişilere" verilen yetki belgesidir?
Soru 53

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, veriecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 54
Yolcu bagajlarını almak kimin görevidir?
Soru 55
Tarifeli yolcu ve kargo taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri aşağıdakilerden hangisine uymak zorundadır?
Soru 56
Yetki belgesi sahipleri tek seferde kaç biletli kişiyi ücretsiz taşıyabilir?
Soru 57

Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler………. süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra……… hafta tatilini kullanmak zorundadırlar.”

Karayolları Trafik Yönetmeliği' ne göre yukarıdaki boşluğa sırasıyla hamgi seçenek getirilmelidir?

Soru 58
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Soru 59
Yolcu taşımalarında, duraklamalar dahil olmak üzere taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek bir kaza nedeniyle yolcunun bedeni zarara uğraması veya ölümü ya da eşyasının zarara uğramasından doğan sorumluluklarını sigorta ettirmek kimin sorumluluğundadır?
Soru 60
Aşağıdakilerden hangisi turizmde kara yolu taşımacılığını cazip kılan faktörlerden biri değildir?
Soru 61
Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunur?
Soru 62
Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan; Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu kişilerin yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan kimseye/kimselere ne ceza verilir?
Soru 63
Karayolu Taşıt Onay Belgesi hangi dillerde basılır?
Soru 64
Yetki belgesi sahipleri her seferde kaç yolcuyu bilet keserek ücretsiz taşıyabilir?