Soru 1
İş kazası sonrasında bedensel bütünlüğü bozulan işçinin mesleğini tam yada gerektiği gibi yürütmesine engel olan veya zorlaştıran durum aşaıdakilerden hangisidir?
Soru 2

Başlangıç ve bitiş noktaları arasında güzergahların belirlenmesi sürecinde sipariş,araç,iklim,işgücü,kapasite,hız,maliyet,zaman vb. bilgilere göre güzergah ve zaman planlaması nasıl yapılır?

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi daha dar tabanlı lastik kullanmanın sonuçlarından değildir?
Soru 4
Aracı yorgun ve uykusuz kullanan bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelmez?
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi sürüş için araçta yapılacak hazırlıklardan değildir?
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi zayi kelimesinin karşılığıdır?

Soru 7
Gece güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Soru 8

Araçtaki aynaların önemi nedir?

Soru 9
Motorlu araçlarda, viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın ve fren yapmanın etkileri ne olur?
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu' nun kapsamı içerisinde yer alır?
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu' nun kapsamı dışındadır?
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu' nun kapsamı dışındadır?
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu' nun kapsamı dışındadır?
Soru 14
Karayolu Trafik Yönetmeliği' ne göre sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan taşıtlara ne ad verilir?
Soru 15
Yolcu ve eşyanın bindirme, indirme, yükleme, boşaltma noktalarının taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin dışındaki ülkeler arasında yapılan taşımalara ne ad verilir?
Soru 16
Karayolu Taşıma Yönetmeliği' ne göre; aşağıdakilerden hangisi şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan değildir?
Soru 17
Karayolu taşıma Kanunu' na göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru 18

Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri alarak araç kullandıkları tespit edilenler için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? 

Soru 19
Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü trafikten men edilir?
Soru 20
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşı­laşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?
Soru 22
Doğru bir iletişim için ne yapmak gerekir?
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüş kurallarına uyan bir sürücünün sergileyeceği tutum ve davranışlardan değildir?
Soru 24
Kaçakçılık ile iştigal etmek amacıyla iki veya daha fazla kimsenin önceden anlaşarak birleşmelerine ne denir?
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?
Soru 26
Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için  bekleyememesi  bu sürücününhangi temel değere sahip olmadığını gösterir?
Soru 27
Araç takip sistemlerini uygulayabilmek için aşağıdakilerden hangisini kullanmak gerekli değildir?
Soru 28
Vücut duruşu, jestler, mimikler, yüz ifadeleri ve göz hareketlerinden oluşan zihinsel ve fiziksel faaliyetlerle desteklenen sözel olmayan iletişim şekli hangisidir?
Soru 29
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu na göre 'eşyayı, sahte belge kullanmak suretiyle gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin  Türkiye ye ithal eden kişiye verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 30

Sigortacılar, hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya iletttiği tarihten itibaren, tazminatı  kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

Soru 31
Gümrük ve diğer formaliteler için gerekli talimatlarla ilgili eksik ve hatalı bilgiden sorumlu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 32
Omurga yaralanması olan kazazede, uygun şekilde taşınmazsa hangisi meydana gelir ?
Soru 33
Kazazede konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eli ile boğazını tutuyorsa bunun nedeni nedir?
Soru 34

Aşağıdaki tertibatın hangisi koruma amaçlı değildir?

Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi araçların kullanım amacıdır?
Soru 36
Uzağı gösteren farların gösterge panelindeki rengi nedir?
Soru 37
Virajlarda tekerleklerin farklı hızlarda dönmesine izin veren güç aktarma elemanı, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 38

Aşağıdaki jestlerden hangisi savunma duygusunu ifade eder?

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi, gürültünün insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden biri olamaz?