Soru 1
Digital göstergeli araca aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?

Soru 3
Omurga hasarı olduğu bilinen bir hasta taşımak gerektiğinde nasıl taşınmalıdır?
Soru 4
Baş yaralanmalarından kulak veya burundan kan geliyorsa sebebi ne olabilir?
Soru 5
Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?
Soru 6
Göz temasından kaçınma aşağıdaki duygulardan hangisinin belirtisidir?
Soru 7
Araçlardaki "güvenil bir fren sisteminden" beklenenler nelerdir
Soru 8
Virajlara girildiğinde üzerinde yük azalan tekerleklerin yol İle teması nasıldır?
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre taşımacının yükümlülüğü değildir?
Soru 10
İş kazası ve meslek hastalıklarının tanımı hangi kanunda yapılmıştır?
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı içinde yer alır?

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu’nun amacı değildir?
Soru 13

Trafik sigortası ile kasko sigortası arasındaki farkları gösteren aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 14

Ülkemizdeki TIR ve ATA Karnesi uygulamaları hususunda  ''Kefil Kuruluş'' sıfatıyla kim görevlendirilmiştir?

Soru 15
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacının sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Soru 16
Ticari araç sürücüsü yüklediği yük ile ilgili olarak düzenlenen sevk mektubunda, iş öncesi hangisinin yer aldığını kontrol eder?
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi araca eşya yükleme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

Soru 18

" P 175 / 65 R 14 82 T "

Yukarıdaki gibi lastik üzerinde yazan tanıtıcı yazıda, altı çizgili olan ibare lastiğin hangi kısmının ölçüsüdür?

Soru 19
Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu hız sınırlarını; % 30' dan fazla aşan sürücülere aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
Soru 20
Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen kara yoluna ne ad verilir?
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi sola dönüşlerde sürücüler tarafından yapılması gereken hareketlerden biridir?
Soru 22
Araçların kara yolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan dingil ağırlığına ne ad verilir?
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi stresin duygusal belirtilerinden biridir?
Soru 24
Hangisi başarılı ve etkili iletişimin temel öğeleri arasında yer almaz?
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçler arasında yer almaz?
Soru 26
Araç takip sistemleri aşağıdaki sistemlerin hangisinde kullanılır?
Soru 27
Kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi takibi yapılan araçların izlenme yöntemlerinden biridir?
Soru 29
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre eşya ve kargo taşımaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Soru 30
Ulusal mevzuatımızda taşıma sözleşmeleri hangi kanunda düzenlenmiştir?
Soru 31
Fren pedalına basıldığında fren lambalarından biri yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabiilr?
Soru 32
Motordaki yağın basıncını göstergesine ileten parça aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 33

Aracın ön lastiği patlarsa ne olur ?

Soru 34
Sürücüler için otoyolların uyku getiren en tehlikeli bölümleri nerelerdir?
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu' nun kapsamı içerisinde yer alır ?
Soru 36

Özel kanunları gereğince, vergiden tamamen veya kısmen muaf olarak ithal olunan eşyayı ithal amacı dışında kullanmak, satmak veya bilerek satın almak fiili aşağıdaki suçlardan hangisinin kapsamına girer?

Soru 37
Rentek manevrası nedir?
Soru 38

Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır ?